Erfgoedimker in 2022

Waar in 2021 de eerste ideeën hun weg vonden om onze samenwerking als tuinbaas/ tuinconservator en docent bijenteelt uit te breiden, zijn we in 2022 vooral bezig geweest om daar vorm aan te geven.

Door onze gecombineerde kennis en vaardigheden het afgelopen jaar uit te dragen, hebben we inmiddels veel mensen geïnspireerd om op een andere manier te kijken naar onze gezamenlijke leefomgeving. We gaven -naast lezingen en workshops- voor een aantal groepen de introductiecursus natuurinclusief imkeren en ook de basisjaarcursus 2022 ging van start met 12 enthousiaste deelnemers. Het enthousiasme was zelfs zo groot dat begin januari een tweede groep basiscursisten start!
Ook op persoonlijk vlak hebben we in 2022 een waardevolle -en achteraf bezien verrassende- beweging gemaakt; Richard is meer hands-on gaan imkeren en Dinja is zich -ook in praktische zin- meer gaan verdiepen in het biotoop. Een wisselwerking in elkaars vakgebied die de interactie en samenwerking heeft geïntensiveerd en Erfgoedimker met haar missie en visie sterker heeft gemaakt.
Daarnaast is Dinja toegetreden tot de onderwijscommissie van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging; als imkerdocent hecht zij bovengemiddelde waarde aan de interactie tussen álle bestuivende insecten en het biotoop waarin een imker honingbijen houdt. Eén van de speerpunten van de commissie. Daarbij is er ook aandacht voor de ethische kant van het imkerschap; zoveel imkers, minstens zoveel waarheden.

In 2023 pakken we door!
We staan als maatschappij voor een groot aantal vraagstukken en aanstaande, al dan niet gedwongen, veranderingen. Stikstofcrisis, klimaatverandering, woningnood en verdergaande uitbreiding van Rode Lijsten zijn dagelijks in het nieuws. Monoculturen, grootschaligheid en bestrijdingsmiddelen komen steeds meer onder druk te staan. Verandering ontstaat bij de noodzaak en de actualiteiten vragen om een beweging vanuit de samenleving waarin we onze leefomgeving weer meer als één geheel gaan beschouwen, waarin we als mensheid weer gaan inzien dat ook wij slechts een schakel zijn in de vele kettingen van Moeder Natuur.
De generaties die voor deze uitdagingen staan, dienen zich inmiddels aan.
De weg die we met Erfgoedimker zijn ingeslagen, is hierin vooruitstrevend.
Want “diversiteit is de kracht”!