Missie

Erfgoedimker zet zich in voor het creëren van een gezonde balans in onze eigen leefomgeving. 

Visie

Erfgoedimker richt zich op een gezonde balans tussen wilde bestuivende insecten en de inmiddels gedomesticeerde honingbij. We stimuleren het harmonieus samengaan van mens en natuur.
Met oog voor esthetica, de schoonheid en het cultuurlandschap -waarin de mens zich verantwoordelijk voelt voor het behoud én de ontwikkeling van ecologische waarden en biodiversiteit- worden de mogelijkheden voor verantwoord imkeren in kaart gebracht.

Strategie

We leren mensen zélf honingbijen te houden vanuit een arcadisch-ethische benadering.

We ‘lezen’ de imme (bijenvolk en -kast) en daarmee het terrein; de inhoud van een bijenkast en de gezondheid van een volk zijn een afspiegeling van de omgeving waar zij foerageren. Dit maakt een advies voor ontwikkeling van de leefomgeving voor de lange termijn op cultuurhistorisch én ecologisch verantwoorde wijze mogelijk.

De bijen scannen het terrein non-stop en wij lezen zo af en toe hun data uit. In samenspraak met jou analyseren we dit en komen we tot verdere ontwikkeling van de leefomgeving.

De mensen achter Erfgoedimker