Maak kennis met de bijen

In één dagdeel nemen we je mee in de wereld van een gezonde leefomgeving, bijen en wat er gebeurt wanneer je deze twee onderwerpen samenbrengt. Als uitgangspunt stellen we onszelf de vraag “Wat als er morgen geen bijen meer zijn?” En vanuit dat oogpunt bezien we de hedendaagse problematiek rondom thema’s als grootschalige monocultuur, overbevolking, pesticidengebruik en concurrentie.
We maken inzichtelijk hoe ‘natuur’ laat zien wat haar veerkracht is, hoe we als mensen met haar mee kunnen werken en binnen welke ethische afwegingskaders we ons begeven.

Is er een duurzame manier van bijenhouden binnen een cultuurhistorische context van bv landgoederen waarbij er expliciet aandacht is voor biodiversiteit?

Lees hier wat cursisten over de introductiemiddag zeggen!

Wil je dieper op de materie ingaan en meer weten en leren over bijen en onze gezamenlijke leefomgeving? Dan is de basiscursus natuurinclusief imkeren een mooi vervolg op deze introductie!

Deelname: €50,=