"Diversiteit is de kracht"

Zo’n anderhalf jaar terug zijn we op dit kleine landgoedje gestart met het expliciet stimuleren van biodiversiteit zodat honingbijen en wilde bijen -zoals zij dat al miljoenen jaren doen- tezamen in dit gebied kunnen foerageren en nestelen zonder elkaar te beconcurreren. Het is prachtig om te zien dat alle soorten hier prima naast elkaar kunnen leven zonder dat het ten koste van elkaars bestaansrecht gaat. En we zien dat de soortenrijkdom toeneemt! Zo spotten we in deze periode van het jaar de honingbijen voornamelijk op de esdoorns en vliegen er inmiddels diverse soorten hommels en solitaire bijen die hun kostje vooral in de kruidlaag bijeen sprokkelen; zandbijen, metselbijen, bloedbijtjes, groefbijtjes, wespbijen, hommels, het kan niet op! We kunnen niet wachten tot de volgende planten in bloei komen om te zien wat er dan gebeurt! “Diversiteit is de kracht”