Bij de les

De honingbij -en daarmee de imkerij- staat in een veel bediscussieerd daglicht. Honingbijen verdrijven volgens een aantal onderzoeken de wilde bijen door al het beschikbare voedsel te consumeren.

Wat binnen deze concurrentie-discussie nogal eens onderbelicht blijft, is dat het eigenlijke probleem van de bedreiging van wilde bijen niet zozeer de “overbevolking” met honingbijen is, maar voornamelijk te maken heeft met gebrek aan biotoop ten algemene. Immers, vroeger waren er ook honingbijen en wilde bijen en zij hebben toch al miljoenen jaren samen kunnen bestaan. De bijen zijn daarmee de spiegel van onze omgeving geworden; hun aanwezigheid vertelt ons iets over de gezondheid van het totale systeem.

bijles