Disclaimer Spruit Natuur en Milieu via website Erfgoedimker.nl

Informatie
Alle informatie op deze website is voor algemene informatieve doeleinden en de verstrekte informatie is niet bedoeld als advies in concrete gevallen.
De informatie op deze website wordt door Erfgoedimker met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kan dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. Erfgoedimker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

(Hyper-)links en email
De website van Erfgoedimker bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door Erfgoedimker worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Erfgoedimker. Erfgoedimker geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke links. Erfgoedimker garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Intellectuele eigendomsrechten en copyright
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay out en vormgeving van deze website rusten bij Erfgoedimker en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Erfgoedimker niet toegestaan. Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is toegestaan na schriftelijke toestemming van Erfgoedimker. Erfgoedimker zal geen toestemming verlenen voor het aanbrengen van een hyperlink indien de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van Erfgoedimker slecht verdraagt met de missie, visie, naam en reputatie van Erfgoedimker, haar diensten, producten of de inhoud van deze website.

Privacy
Erfgoedimker respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per email en/of per contactformulier) aan Erfgoedimker verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met ons privacybeleid en de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.