Laat uw eigen leef- en werkomgeving duurzaam en weloverwogen floreren

Is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een noodzakelijk kwaad of iets dat leeft in uw organisatie?

Wij benaderen het MVO-vraagstuk mede vanuit het zakelijke “What’s in it for me?”; omdat het ondernemen ook bij Erfgoedimker in het bloed zit begrijpen we dat een investering mag renderen. Tegelijkertijd beseffen we dat MVO gaat over grotere waarden dan geld verdienen.

Erfgoedimker richt zich op organisaties die zich bewust op een monumentale lokatie gevestigd hebben. 
We plaatsen één of meerdere bijenvolken op uw terrein en leiden uw medewerkers op hiervoor te zorgen.
De inhoud van een bijenkast en de gezondheid van een volk zijn een afspiegeling van de omgeving waar zij foerageren. Dit maakt een advies voor ontwikkeling van uw leefomgeving voor de lange termijn op ecologisch én cultuurhistorisch verantwoorde wijze mogelijk.
Zo heeft uw organisatie een betekenisvolle MVO-waarde binnen handbereik: uw organisatie wordt onderdeel van de biodiversiteit in de directe omgeving en uw medewerkers dragen daar zelf aan bij. De arcadisch-ethische aanpak van Erfgoedimker staat er immers voor dat de mens verantwoordelijkheid neemt voor het harmonieus samengaan van mens en  natuur.

De natuur -en zo ook de bijen- zijn altijd al een inspiratiebron voor mensen geweest. Verbinden met de natuur helpt ons om met andere ogen naar dezelfde vraagstukken te kijken. Hadden we ooit kunnen vliegen zonder de vlucht van de vogels te bestuderen?

Natuur nodigt uit om met een nederige houding te ontdekken wat de bijen ons kunnen leren.  Op deze ontdekkingstocht neemt Erfgoedimker je mee met brede kennis over de bijen en de omgeving van jullie groene erfgoed.

"Kon de mens maar net zo goed samenwerken als de bijen in de imme..."

meewerken

Erfgoedimker streeft ernaar zichzelf overbodig te maken en zijn daarin liever een inspiratie voor, dan een bedreiging van uw huidige MVO-partners. We leiden op en nemen uw mensen mee naar buiten.
We meten, rapporteren en evalueren, zodat we samen kunnen overleggen of in- en output in balans zijn. 

Zin in een inspirerende wandeling over uw terrein? Mail of bel ons.