Cursus Biodiversiteit
Bestuivende insecten; hun biotoop, onze leefomgeving

De honingbij -en daarmee de imkerij- staat in een veel bediscussieerd daglicht. Honingbijen verdrijven volgens een aantal onderzoeken de wilde bijen door al het beschikbare voedsel te consumeren.
Wat binnen deze concurrentie-discussie nogal eens onderbelicht blijft, is dat het eigenlijke probleem van de bedreiging van wilde bijen niet zozeer de “overbevolking” met honingbijen is, maar voornamelijk te maken heeft met gebrek aan biotoop ten algemene. Immers, vroeger waren er ook honingbijen en wilde bijen en zij hebben toch al miljoenen jaren samen kunnen bestaan. De bijen zijn daarmee de spiegel van onze omgeving geworden; hun aanwezigheid vertelt ons iets over de gezondheid van het totale systeem en het lot van alle bestuivende insecten.

Deze in 2022 ontwikkelde cursus is gestoeld op vraagstukken van deze tijd; we leren je honingbijen te houden met aandacht voor de volledige leefomgeving en ál haar spelers.

Bijenteeltdocente Dinja de Groot en ervaren tuinbaas/ -conservator en imker Richard Zweekhorst nemen je mee in de groene leefomgeving (het biotoop).
Samen tonen zij je de wereld van de bijen, leren ze je begrijpen hoe een bijenvolk (de imme) werkt om je vervolgens te leren kijken door hún ogen naar het landschap en het belang van biodiversiteit.
Deze cursus neemt je dus mee in onze gezamenlijke leefomgeving, maakt inzichtelijk hoe natuur laat zien wat haar veerkracht is, hoe we als mensen met haar mee kunnen werken en binnen welke ethische afwegingskaders we ons begeven.

We ‘lezen’ de imme en daarmee het terrein; de inhoud van een bijenkast en de gezondheid van een volk zijn een afspiegeling van de omgeving waar zij foerageren. Dit maakt een advies voor ontwikkeling van de omgeving voor de lange termijn op cultuurhistorisch én ecologisch verantwoorde wijze mogelijk. Door het verhaal van de bijen te lezen, om te slaan naar het biotoop en deze informatie binnen de cultuurhistorische context te vertalen naar mogelijkheden, adviezen of zelfs uitvoering, ontstaat 1+1=3.

De cursus is geschikt voor iedere hobby-imker. Iedereen die meer inzicht wil hebben in de leefomgeving van zijn of haar eigen (beoogde) bijenstand doet er goed aan zich eens te verdiepen in de wereld van de drachtplanten. In 6 lessen van 3½ uur nemen we je mee in de wereld van alle bestuivende insecten. Stap voor stap verkennen we zo de leefomgeving van de eigen bijenstand. (Binnen de basiscursus bijenhouden van Erfgoedimker is deze module met certificaat reeds inbegrepen.)

Aan bod komen o.a. onderwerpen als: concurrentie, standplaats, bodem, bemesting, bestrijdingsmiddelen, plantbiologie, bestuiving, herkennen van drachtplanten, de bloeiboog en invloed uitoefenen op het extern biotoop.

Wat deze cursus uniek maakt is het maatwerk waarbij iedere cursist de kans krijgt de omgeving van zijn of haar eigen bijenstand beter te begrijpen en handvatten te krijgen voor het verbeteren van de leefomgeving waarbij de interactie tussen alle bestuivende insecten een uitgangswaarde is.

De lessen vinden plaats op donderdagmiddag.


Cursuskosten € 200,=

(Inclusief BTW)