Een tuin kan niet zonder onderhoud

Zo kan een landgoed niet zonder beheer

Groen erfgoed beheren is voor Erfgoedimker meer dan alleen je stempel ergens op drukken. Het is ook -of misschien wel vooral- het begeleiden van de natuurlijke processen. We werken samen met de natuur, zonder de tuinkunst te vergeten. Dit vraagt specialistische kennis en een sterke visie. 

Beheer is over het algemeen de ‘missing link’ tussen het plan en het bereiken van het streefbeeld. Beheren van een bijenvolk of een landgoed is nooit klaar en tegelijk is doordacht en vakkundig beheer essentieel voor behoud. De kennis en ervaring van Erfgoedimker komt tot uiting in het beheerplan waarmee duidelijk wordt wat er gedaan kan worden. Hands on!

beheer

De visie onder het beheerplan bepalen we samen met u.

We inventariseren niet alleen de documentatie die beschikbaar is, maar ook het terrein zelf. Vervolgens waarderen we de aanwezige historische componenten, binnen de eventuele toegeschreven (rijks-)monumentale waarden.
Naast aandacht voor de cultuurhistorische laag is hierbij ook de mate van natuurlijke successie en het effect van het huidige beheer op het ecosysteem van belang. Deze complexe maar hoogwaardige benadering vraagt om de combinatie tussen een tuinbaas en een tuinconservator. Laten we die nu net in huis hebben…

Erfgoedimker heeft de ambitie zichzelf overbodig te maken en daarom schrijven wij beheerplannen waar uw eigen mensen het komende decennium mee aan het werk kunnen. We leveren maatwerk en daarmee dienen deze plannen vooral werkbaar en overdraagbaar te zijn.
Omdat wij 30 jaar ervaring meenemen in de uitvoering en de planvorming geeft dit een solide basis om streefbeelden te kunnen verwezenlijken.