Kleur bekennen

Stel dat een honingbij een koe zou zijn. Zou je willen weten hoeveel weiland je nodig hebt en hoe je het beheert? Zou je willen weten welke andere organismen ook gebruik maken van jouw weiland?

Zou je willen weten hoe veehouderij historisch is gevormd?
Het weiland is jouw eigendom en je hebt er zeggenschap over.
Honingbijen foerageren in de publieke ruimte.
“Je laat je ‘koe’ ongevraagd door een woonwijk of een natuurgebied lopen…”
Erfgoedimker vindt het vanzelfsprekend en zorgvuldig dat je daar als imker verantwoordelijkheid voor neemt en objectief inschat wat de gevolgen van jouw hobby voor de leefomgeving is.

Rond de jaarwisseling is een logisch moment om terug te blikken en een ambitie voor het komend jaar uit te schrijven. We zijn trots op onze cursisten die dit jaar de cursus Natuurinclusief Imkeren hebben gevolgd. We zijn ook trots op de cursisten die zich voor dit jaar hebben aangemeld. Trots omdat ze beseffen dat biodiversiteit enorm onder druk staat en voordat ze een honingbijenvolk willen gaan houden vooral meer willen weten over de leefomgeving van deze landbouwhuisdieren.

Achter de schermen tracht Erfgoedimker om binnen de Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV) onze visie te berde te brengen. Dinja doet dit vanuit het haar rol binnen de NBV onderwijscommissie en Richard volgt de opleiding tot NBV ambassadeur biodiversiteit. Op deze manier trachten we in gesprek te gaan. Op voorhand hadden we gedacht dat de NBV verder was met het implementeren van haar beleid binnen de organisatie. In de praktijk is dit voor ons intensief pionierswerk en houden we er rekening mee dat we onszelf wat overschat hebben.

Waar we vrolijk van worden is de op handen zijnde samenwerking met de Utrechtse Biologen Vereniging (UBV). Momenteel schrijven we intensief aan een aanzienlijke uitbreiding van onze Erfgoedimker syllabus conform het curriculum van de Universiteit Utrecht. De cursus die we hopelijk vanaf februari 2024 zullen gaan geven aan 20 biologiestudenten zal goed zijn voor wat studiepunten maar vooral inzicht geven in de interactie van de (honing)bijen en het biotoop.

We hebben heel erg veel zin om met een generatie studenten te gaan werken die de ecologische problemen van deze tijd vol voor hun kiezen gaan krijgen en wellicht een belangrijke bijdrage kunnen gaan leveren aan herstel.
Het is het minste wat we kunnen bijdragen en dat doen we dan ook graag en belangeloos.