Er is de laatste tijd nogal wat discussie over concurrentie tussen honingbij en wilde bij. De honingbij zou de wilde bijen wegconcurreren. En ja! Een bijenvolk bestaat soms uit zo’n 60.000 -80.000 bijen en uiteraard beïnvloedt dat de beschikbaarheid van nectar en pollen voor andere bestuivende insecten!

Een cijfermatig voorbeeld:
Per jaar gebruikt een gemiddeld bijenvolk ongeveer 20 kg. stuifmeel. Omgerekend naar kansen voor de wilde bijen kunnen zo’n 110.000-220.000 unieke exemplaren daarvan opgroeien. Nogmaals: per volk! Dat zijn indrukwekkende getallen! Dus ja, potentieel is er een behoorlijk probleem.

Maar… honingbijen en andere bestuivende insecten zijn al veel langer op de aarde dan wij mensen. En al die miljoenen jaren hebben ze prima in hetzelfde ecosysteem naast elkaar kunnen bestaan… dus hoezo dan nu ineens concurrentie??


Wij mensen zijn ecosystemen dusdanig gaan beïnvloeden, dat het evenwicht verstoord is geraakt. Dus het probleem ligt niet bij de bijen, maar bij onszelf. En daar ligt dus ook een mogelijke oplossing!

Erfgoedimker houdt rekening met alle bestuivende insecten en kijkt met haar kennis over o.a. de grondslag van een gezond ecosysteem naar wat we kunnen doen om de leefomgeving voor álle organismen te laten floreren.
Honingbijen kunnen hierin prima een plek innemen zónder dat er een ‘ten koste van’ in zit voor andere insecten. Sterker: de imme is de spiegel van de omgeving waar zij foerageren! Zij helpt je met het in kaart brengen van de biodiversiteit en de mogelijkheden.