Plusmodule bij de de cursus "Biologie in het werkveld BIJEN"

Beste student biologie,

Omdat veel van de studenten die zich hebben ingeschreven voor de Biologie in het werkveldcursus Bijen wat teleurgesteld waren dat er geen imkercertificaat meer aan verbonden was én we merken uit het contact met de bijenwerkgroep ook dat er behoefte is naar aanwas van nieuwe imkers die de bijenstal op De Driehoek kunnen doordragen, hebben we in overleg onderstaand aanbod gedaan.

bijles

In aanvulling op de Biologie in het werkveldcursus Bijen verzorgen Dinja en Richard een “plusmodule”, die facultatief te volgen is in eigen tijd en voor eigen rekening.
Hierbij stellen we wel een aantal voorwaarden en die zullen we strikt hanteren. Het vraagt daarmee niet alleen iets van ons als docenten, maar ook van jullie als studenten.

Wat doen wij?:
Om de aanvullende kennis en vaardigheden op te doen waarmee de student zelfstandig en verantwoord een bijenvolk kan onderhouden worden de volgende onderwerpen toegevoegd aan de lesstof:
• Imkerhandelingen
• Het maken van een kunstzwerm/ “aflegger”
• Ruimte geven en ruimte nemen
• Bijengezondheid
• Honing en andere bijproducten
• Inwinteren

Dit vraagt een investering van
• 5 extra lessen, waarvan 2 theorie en 3 praktijk,
• de ontwikkeling van extra tussentijdse toetsen en tot slot
• de afname van het centrale examen en de beoordeling daarvan. (Bij voldoende score ontvang je het NBV-certificaat Basiscursus Imkeren.)

Voor een deel van de imkerhandelingen geldt dat we de praktische toepassing daarvan zullen toevoegen aan het einde van de reeds ingeplande lessen.

Voor de plusmodule bij de Biologie in het werkveldcursus Bijen, waarmee je dus aanvullend je basisdiploma imkeren behaalt, vragen we een symbolisch bedrag van € 100,= p.p. (Hiervoor ontvangt elke student een factuur die desgewenst bij de Belastingdienst opgevoerd kan worden als studiekosten.)
We hebben wel een minimum aantal deelnemers van 15 personen nodig.

Wat doen de deelnemers van de plusmodule?:
(LET OP: Deze toevoegingen zijn dus alleen van toepassing als je als extra je imkercertificaat wil behalen!)
1. Je volgt alle 5 extra ingelaste lessen volledig.
2. Je rondt de cursus Biologie in het werkveld Bijen met een voldoende score af. Kortom: Je behaalt je studiepunten!
3. Je bent alle praktijklessen aanwezig van begin tot eind. Aan het eind van iedere praktijkles zullen we doorpakken op imkerhandelingen.
4. Tussendoor maak je drie, door ons voor dit doel ontwikkelde, korte open boek toetsen.
Beoordeling dient voldoende te zijn en de toetsen dienen op tijd ingeleverd te worden.
5. Je legt het schriftelijk examen af met een voldoende.
6. Bij aanmelding voor de plusmodule voldoe je bij ontvangst van de factuur het verschuldigde bedrag van €100,-.

Als een cursist niet aan de voorwaarden voldoet, wordt deze uitgesloten van examen. Het bedrag is te allen tijden verschuldigd.

Inschrijving

Om je aan  te melden voor de plusmodule vul je onderstaand formulier in.