Cursus Natuurinclusief imkeren/ Erfgoedimker

In deze cursus leer je alle bijen goed kennen. Welke soorten bijen zijn er eigenlijk allemaal? Hoe werkt hun intieme relatie met de natuur? En: kunnen alle soorten naast elkaar bestaan zonder elkaar te beconcurreren?

Honingbijen dagen je uit om goed te kijken en te zoeken naar de juiste interpretatie om daarna praktisch te handelen en het volk te verzorgen. Daarom gaan we snel aan de slag en leren we je om bijengedrag goed waar te nemen en te analyseren zodat je praktisch en respectvol met ze kan werken.

bijles

We ‘lezen’ de imme (bijenvolk en -kast) en daarmee het terrein; de inhoud van een bijenkast en de gezondheid van een volk zijn een afspiegeling van de omgeving waar zij foerageren. Dit maakt een advies voor ontwikkeling van de omgeving voor de lange termijn op cultuurhistorisch én ecologisch verantwoorde wijze mogelijk.
Je leert -door te kijken door de ogen van de bijen- op een andere, waardevolle manier waarnemen wat er in de omgeving gaande is.
Wat hebben de bijen nodig? En wat zegt ons dat?

De cursus bestaat uit:

 • 10 theorielessen bijenhouden
 • 10 á 11praktijklessen bijenhouden
 • 6 lessen Groene Leefomgeving 

De lessen worden zoveel mogelijk gecombineerd gegeven op de geplande lesdagen (zie lesschema)

 • Examen en diplomering conform NBV-norm
 • Ondersteuning bij de opstart met je eigen bijenvolk (indien gewenst)
 • Ondersteuning in het opvolgende bijenseizoen
planning 2024
Voorlopig lesschema '24

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Bijen, biodiversiteit en leefomgeving
 • Honingbijen als spiegel van de omgeving
 • Volksontwikkeling door de seizoenen
 • Opstarten (voorjaarsinspectie) en inwinteren door de imker
 • Kastkeuze en aanpassen van de kastgrootte
 • Voortplanting (zwermen)
 • Anatomie
 • Hoe nemen de bijen waar?
 • Bij-producten en honingslingeren
 • Geschiedenis bijenhouden en cultuurhistorie
 • Bijengezondheid
 • Ethiek